تور باکو

تور باکو (آذربایجان) مهرماه و آبان ماه

4 شب و 5 روز

با پرواز ایران ایر

نام هتل

قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال

Riva B.B

۲٫۶۴۵٫۰۰۰

تومان

۳٫۳۴۵٫۰۰۰

تومان

۲٫۶۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

CONSUL B.B

۲٫۶۹۵٫۰۰۰

تومان

۳٫۳۹۵٫۰۰۰

تومان

۲٫۶۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Sky Hotel B.B

۳٫۸۷۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۷۷۵٫۰۰۰

تومان

۳٫۸۷۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Jireh B.B

۳٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۳٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

CASPIAN PALACE B.B

۴٫۰۴۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۰۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

ANATOLIA B.B

۴٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۲۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

West Shine B.B

۴٫۱۴۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۳۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۱۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Capital B.B

۴٫۱۹۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۱۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

GANJALI PALACE B.B

۴٫۲۷۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۳۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۲۷۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Modern B.B

۴٫۲۹۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۶۴۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۲۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

ARIVA B.B

۴٫۳۴۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۴۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۳۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Metro City B.B

۴٫۴۴۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۹۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۴۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Renaissance B.B

۴٫۶۴۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۴۹۵٫۰۰۰

تومان

۴٫۶۴۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

SAPHIRE HOTEL B.B

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

QAFQAZ CITY B.B

۵٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۷٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۵٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

QAFQAZ SPORT B.B

۶٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۸٫۳۹۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

INNTOURIST B.B

۶٫۶۹۵٫۰۰۰

تومان

۹٫۴۴۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۶۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

EXCELSIOR B.B

۶٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۷۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

PULLMAN B.B

۶٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۹٫۵۹۵٫۰۰۰

تومان

۶٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

BOULVARED B.B

۷٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۹٫۴۹۵٫۰۰۰

تومان

۷٫۰۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

Hyat Regency B.B

۷٫۲۹۵٫۰۰۰

تومان

۱۰٫۱۹۵٫۰۰۰

تومان

۷٫۲۹۵٫۰۰۰

تومان

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

تومان

تور تفلیس از کرج
 1. تور چارتر و هتل غیر قابل استرداد میباشد و در صورت تسویه کامل در هنگام ثبت نام افزایش نرخ بابت اختلافات ارزی دریافت نخواهد شد.
 2. مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 3. نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 795.000 تومان میباشد.
ویزا
 • بلیط رفت و برگشت با ایران ایر و ماهان
 • 4 شب هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اخذ ویزا
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بیمه
 • گشت شهری با ناهار
قیمت تور گرجستان
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • 2 قطعه عکس 3*4

برای مشاوره و عقد قرارداد با ما تماس بگیرید

02188175002