روزهای تعطیل در انگلستان

روزهای تعطیل در انگلستان

روزهای تعطیل در انگلستان 8 روز است. تعطیلات در انگلیس،ایامیست که برای مردمان این کشور و حتی مردم سایر کشورها بسیار مهم بوده و مقدس شمرده می شود اگر متقاضی ویزای انگلیس هستید و مسافر لندن، آگاهی از این ایام خالی از لطف نیست.در این روزها اکثر مغازه ها و فروشگاه ها و جاذبه های [...]